درباره ما

آکادمی کاراته شینتو در مهر ماه سال ۹۶ شمسی تأسیس شد. هدف از ایجاد این مرکز پرورش و کشف استعداد های ناب کاراته بوده. روشهای نوین آموزشی در کنار بهره گیری از تجربیات چندین ساله از نکات قابل اتکا این باشگاه است. آموزش اخلاق در کنار هنر کاراته از هنرجویان این آکادمی مردانی درست و جوانمرد میسازد. تربیت پهلوانانی که در عرصه رقابت قهرمانانی بی بدلیل اند از مهم ترین دغدغه های این کلاس است. ما میکوشیم تا در میدان عمل ثابت کنیم "همیشه ما بهترینیم. "

محصولات

دستکش کاراته
تولید و توزیع لباس و لوازم کاراته
کمربند کاراته
تولید و توزیع لباس و لوازم کاراته