پرسش‌های متداول


چگونه میتوان یک زوکی خوب اجرا کرد؟؟!

پاسخ به این سوال کوتاه مستلزم زمان بسیار طولانی میباشد. برای آنکه بتوانید یه ضربه زوکی یا تسوکی را به درستی اجرا نمائید باید سالها تلاش کنید. اما در این بین چند نکته مهم وجود دارد; همیشه زوکی هایتان را به وسط بدن تان بزنید، با این کار شما یاد میگیرید که زوکی درست باید در وسط بدن حریفتان باشد. پیچش آخر زوکی را فراموش نکنید، زوکی همیشه در آخر یه پیچش نیز دارد که خود این پیچش نیروی مضاعف تولید میکند. کمرتان را قفل نکنید، کمر شما باید همزمان با اصابت ضربه بچرخد وگرنه زوکی شما بدون قدرت خواهد بود. البته باز هم قابل ذکر است که برای اجرای یک زوکی خوب سالها تمرین و ممارست لازم است.

کلید واژه ها: کاراته زوکی